MVO

Verantwoord beleggen

Het bestuur hecht er aan om op een maatschappelijk verantwoorde wijze te beleggen. Gezien de beperkte omvang van SOP is het fonds slechts beperkt in staat om een eigen beleid voor bijvoorbeeld actief aandeelhouderschap na te streven. Het bestuur is zich echter bewust van het feit dat ze haar verantwoordelijkheid op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen kan nemen door hier rekening mee te houden bij de selectie van beleggingsfondsen waarin wordt belegd. Bij de selectie van beleggingsfondsen hanteert het bestuur als belangrijke criterium dat het fonds aantoonbaar nastreeft om te handelen in lijn met de 10 principes in het United Nations Global Compact.

SOP belegt uitsluitend in fondsen die aan kunnen tonen dat zij voldoen aan het gestelde in Artikel 21a van het Besluit Marktmisbruik Wft. Hiermee geeft het bestuur van SOP invulling aan haar wens om niet te investeren in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie of essentiële componenten van zulke wapens, of die significante inkomsten genereren uit de verkoop of het transport van deze wapens.

Binnen de fondsen van Robeco worden richtlijnen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen gehanteerd die in lijn zijn met bovengenoemde wensen van het bestuur van SOP. Robeco hanteert een uitsluitingenbeleid binnen deze fondsen. Meer informatie over verantwoord beleggen bij Robeco vind je hier.