Fonds

Het pensioenfonds is op 1 januari 2000 opgericht onder de naam Stichting ORTEC Pensioenfonds (SOP) en is statutair gevestigd te Groningen. Doel van het fonds is om, in aanvulling op de wettelijke uitkeringen zoals de AOW en de ANW, een pensioenvoorziening voor de deelnemers en hun nabestaanden te treffen. In SOP nemen werknemers deel van ORTEC International B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen.

De Stichting ORTEC Pensioenfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02068524.

SOP is een ondernemingspensioenfonds en is aangesloten bij de koepelorganisatie Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF).

Het fonds is per 1 november 2017 in liquidatie.