Aanpassing pensioenleeftijd van 67 naar 68 jaar

De fiscale pensioenrichtleeftijd is per 1 januari 2014 verhoogd van 65 naar 67 jaar. De fiscale pensioenrichtleeftijd wordt voor nieuwe pensioenopbouw per 1 januari 2018 verhoogd van 67 naar 68 jaar. In 2018 blijft het fiscaal maximale opbouwpercentage 1,875%.

Het bestuur heeft besloten om de pensioenrichtleeftijd te verhogen naar 68 jaar. De verhoogde pensioenrichtleeftijd van 68 jaar gaat gelden voor alle groepen belanghebbenden van wie nog geen uitkering is ingegaan. De reeds opgebouwde levenslange ouderdomspensioenen zullen, net als bij de overgang van 65 naar 67 jaar, collectief actuarieel neutraal worden omgezet naar levenslange ouderdomspensioenen met ingangsleeftijd 68 jaar.