Categorie archief: Informatie

Aanpassing pensioenleeftijd van 67 naar 68 jaar

De fiscale pensioenrichtleeftijd is per 1 januari 2014 verhoogd van 65 naar 67 jaar. De fiscale pensioenrichtleeftijd wordt voor nieuwe pensioenopbouw per 1 januari 2018 verhoogd van 67 naar 68 jaar. In 2018 blijft het fiscaal maximale opbouwpercentage 1,875%.

Het bestuur heeft besloten om de pensioenrichtleeftijd te verhogen naar 68 jaar. De verhoogde pensioenrichtleeftijd van 68 jaar gaat gelden voor alle groepen belanghebbenden van wie nog geen uitkering is ingegaan. De reeds opgebouwde levenslange ouderdomspensioenen zullen, net als bij de overgang van 65 naar 67 jaar, collectief actuarieel neutraal worden omgezet naar levenslange ouderdomspensioenen met ingangsleeftijd 68 jaar.

Indexatiebesluit

De gezondheid van een pensioenfonds kan worden uitgedrukt in een dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer van enerzijds het vermogen en anderzijds de verplichtingen. Bij een dekkingsgraad van ten minste 105,5% wordt verondersteld dat het fonds aan haar verplichtingen kan voldoen. Is de dekkingsgraad lager, dan dient het fonds maatregelen te treffen om haar positie veilig te stellen.

De beleidsdekkingsgraad van SOP was ultimo november 2017 vastgesteld op 102,8%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 dekkingsgraden.

Omdat de beleidsdekkingsgraad dit jaar wederom lager is dan 110% heeft het bestuur moeten besluiten om per 1 januari 2018 geen indexatie te verlenen aan de pensioengerechtigden, de premievrije deelnemers en de actieve deelnemers.